top of page
%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%99%

הופכים אנשים טובים, לטובים יותר.

הסבר על הדרישות להגשת מועמדות ועל תהליך הקבלה ללשכה

עבודות טקסיות, מפגשי לימודים, פעילויות התנדבות ומפגשים חברתיים

היסטוריה, פילוסופיה, אגדות ומציאות, ועוד...

"הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה 'ירושלים' של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל, מאמינים בחשיבותם העליונה של המוסר, הצדק, זכויות האדם, והידע האנושי. כמו כן, חשובים בה במידה: כיבוד הזולת, ביעור הבערות, חופש המחשבה, וחירות הפרט.

הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה 'ירושלים' של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל, שואפים ליישם את כל האמור לעיל, למען רווחת האנושות."

~ חזון הלשכה הגדולה 'ירושלים' של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל, מתוך חוקת המסדר

קורונה_censored.jpg
bottom of page